Què-femEn aquest centre atenem les diverses problemàtiques relacionades amb la salut mental de les persones, ja siguin nens, adolescents o adults. L’atenció centrada en la persona és un dels eixos fonamentals de l’assistència. Malauradament cada vegada son més freqüents les alteracions en salut mental, en les seves diverses modalitats.

Davant d’aquest augment és fa evident la necessitat d’identificar, el més aviat possible, les primeres manifestacions dels trastorns. Per això treballem acuradament a nivell de valoració i diagnòstic per tal de poder realitzar un pla terapèutic adaptat a les necessitats del pacient en el context en el que viu. Per tant el cercle que envolta al pacient, família i amics, també són tinguts en compte i es treballen amb ells, sempre i quan vulguin col·laborar. En alguns casos hi ha la possibilitat de realitzar visites domiciliàries, si la complexitat de la situació ho requereix.

La modalitat de tractament és interdisciplinar i es pot optar tant per psicoteràpies individuals, familiars o grupals, com per atenció psiquiàtrica, psicològica i existeix l’opció d’una atenció en treball social i en infermeria.

Així el més freqüent de la nostra tasca és:

  • Avaluació, valoració, diagnòstic i orientació.
  • Tractaments preventius.
  • Avaluació i tractament individualitzat.
  • Ajuts a famílies de pacients.
  • Tractaments familiars.
  • Tractaments grupals.

Els diferents professionals del centre, segons la seva especialització, realitzen tasques de formació i supervisió. De la mateixa manera s’ofereix assessorament i xerrades a col·lectius i entitats que ho demanin. El centre disposa d’una sala per a la realització d’aquestes activistas.
També es disposa d’un espai equipat amb circuit tancat de televisió que pot ser utilitzat amb finalitats docents i d’investigació.