Imatge Atenció domicilis
 

Les visites a domicili es realitzen quan la persona no pot o no vol accedir a la consulta. En tots dos casos és necessari que existeixi l’acord de la família o de les persones que hi conviuen. Per aquest motiu, normalment, existeix un treball previ realitzat segons els criteris exposats a l’apartat anterior.

L’objectiu d’aquesta modalitat de tractament és desbloquejar situacions d’aïllament i manca de relació que dificulten els abordatges terapèutics i que no fan més que incrementar el patiment emocional i agreujar la simptomatologia.

Sempre que es pugui es realitzarà la visita amb dos professionals i, estaria bé podem compartir aquesta modalitat d’atenció amb algun dels professionals sanitaris de referència de la persona en tractament.