Imatge adolescentsL’adolescència és una etapa crucial del desenvolupament caracteritzada pels canvis físics, emocionals i socials. Es tracta d’una fase evolutiva que també pot arribar a afectar a la dinàmica familiar i al seu entorn. Aquesta transició, que portarà al nen a convertir-se en un adult, és un procés que acostuma a comportar diverses preocupacions, en major o menor grau, als diferents membres de la família que són testimonis de l’evolució de l’adolescent que passa a comportar-se i relacionar-se d’una manera diferent i, en ocasions, confosa i sorprenent. L’adolescent mateix tampoc està exempt de certa inquietud en relació a aquests intensos canvis que experimenta al seu cos i a les relacions amb els altres i amb si mateix. Apareixen nous desitjos, projectes i possibilitats que poden ser viscuts amb il·lusió però a la vegada amb angoixa.

Aquests canvis característics de l’adolescència poden provocar una sèrie de desajustos i conflictes amb la família, els amics i/o l’àmbit eductiu que són la causa d’un malestar emocional considerable que pot expressar-se a través de conductes preocupants, inquietants i, de vegades, de risc. Comprendre en profunditat l’origen d’aquest malestar i la manera de fer-hi front pot requerir de suport professional.  D’aquesta manera es pot ajudar a superar de forma satisfactòria aquesta etapa i les seves vicissituds, i per encarar la vida adulta amb uns recursos i desenvolupament personals adequats per gaudir d’una vida personal, familiar i professional satisfactòria.