L’Associació, sense ànim de lucre, Servei d’Atenció i Prevenció en Salut mental (SAPPS) és interdisciplinar i es composa d’un psicòleg, una infermera i una treballadora social, amb  un psiquiatra col·laborador. A l’actualitat som:

Jordi Artigue Gómez.

Doctor en Psicologia, Psicòleg clínic, psicoterapeuta (SEPYPNA) i psicoanalista (IPB-SEP). Psicòleg col·legiat número 365 del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Membre de l’Equip d’Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosi (EAPPP), de l’Institut Català de la Salut (ICS – Barcelona), entre 2006 i 2011. Entre Gener de 2012 i Febrer de 2014, membre de  l’Unitat de Seguiment i Atenció a la Psicosi (USAPPS) de la Fundació Vidal i Barraquer. Anteriorment va treballar a la Unitat de Salut Mental de St. Martí Nord (ICS – Barcelona) entre el 1995 i el 2006, a centres del Parc Sanitari de St. Joan de Déu, entre 1986 i 1995 i és professor de secundària, en excedència, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,  a on va treballar entre els anys 1982 i 1986.

Investigador del grup SASPE (Senyals d’alerta i síndromes prodròmics a l’esquizofrènica, 2000-2011). Actualment del  Grup de Recerca de Parella i Família de la Facultat de Blanquerna de la Universitat Ramón Llull.

Ha publicat diversos articles sobre el tema i sobre el factors de risc en salut mental .

Actualment professor en dos Màster de la Universitat de Barcelona: Avenços en la Clínica Psicoanalítica de la infància i l’adolescència y Psicoteràpia Psicoanalítica en la Xarxa Pública de Salut Mental, realitzat conjuntament amb la Societat Espanyola de Psicoanàlisis (SEP).

Supervisor en tres centres: CSMIJ Sants-Montjuic i CSMA de Sants de la Fundació St. Pere Claver i  en el CEDIAP de la Fundació Maresme.

Membre de l’Asociación Española de Neuropsiquiatria (AEN), de la Sociedad Española de Psiquiatria y Psicoterapia del Niño y del Adolescente (SEPYPNA), de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB) i de la International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS).

Montse Martínez Gobern

Infermera en Salut Mental.

Membre de l’Equip d’Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosi (EAPPP) entre 2007 i 2011. Entre Gener de 2012 i Febrer de 2014, membre de  l’Unitat de Seguiment i Atenció a la Psicosi (USAPPS) de la Fundació Vidal i Barraquer.

Des del 2012 fins l’actualitat Responsable del Programa Retorn del Col•legi d’Infermers i Infermeres de Barcelona.

Docent en el Postgrau d’Infermeria pediàtrica en atenció primària de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Universitat Ramon Llull,  des de 2001 a 2012.

Anna Oriol

Diplomada en Treball Social.

Membre de l’Equip d’Atenció Precoç al Pacient en risc de Psicosi (EAPPP) entre 2006 i 2011.

Entre Gener de 2012 i Febrer de 2014, membre de  l’Unitat de Seguiment i Atenció a la Psicosi (USAPPS) de la Fundació Vidal i Barraquer.

Treballadora Social del CSMA Montjuïc – Fundació Hopital Sant Pere Claver.

Professora Associada del Departament de Treball Social – Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 2012-2014.