imatge preguntes freqüents

Sovint, quan valorem la possibilitat de fer una consulta o demanar l’opinió d’un professional, hi ha una sèrie de qüestions que desconeixem.

Aquest apartat està pensat per donar resposta, en la mesura del possible, a alguns d’aquests dubtes.

Necessito demanar visita a un professional de la Salut Mental?

No és estrany que en algun moment de les nostres vides ens puguem trobar més desanimats o inquiets per algun motiu. Certs nivells de malestar formen part de la vida i hauríem de tenir prou recursos personals i un entorn familiar i social afavoridor per poder-los tolerar i resoldre. Però, en ocasions, potser perquè no disposem d’aquests recursos personals i/o d’un entorn que ens recolzi, o potser perquè el problema que provoca el nostre patiment s’allarga en el temps o és massa important, requerim de l’ajuda d’un professional. Quan les dificultats que patim no ens permeten tenir una vida satisfactòria i interfereix en les nostres relacions familiars, laborals i/o personals, és el moment de demanar ajuda a un professional.

Quina diferència hi ha entre un Psicòleg Clínic, un Psiquiatre, un Psicoterapeuta i un Psicoanalista?

Un Psicòleg Clínic és un Psicòleg que està especialitzat en Psicologia Clínica. Això li permet fer valoracions i tractaments psicològics basats en determinades tècniques per ajudar a les persones a comprendre els seus problemes i per trobar maneres de fer front aquests problemes i altres qüestions.

Un Psiquiatre és un Metge Especialista en Psiquiatria. Això li permet prescriure fàrmacs així com ajudar una persona a pensar sobre les seves dificultats i com podria trobar diferents maneres de suportar-les.

Tant els Psicòlegs Clínics com els Psiquiatres poden realitzar una formació específica afegida que els habilita com Psicoterapeutes. La Psicoteràpia és un tractament psicològic que té com objectiu realitzar una sèrie de canvis estables i més profunds en la persona sense els quals serà difícil que visqui de forma satisfactòria.

La Psicoanàlisi és un tipus específic de Psicoteràpia que es caracteritza per tenir com objectiu una sèrie de canvis encara més profunds i estructurals en el pacient que altres tipus de psicoteràpies. Per aquest motiu, una Psicoanàlisi és un tractament que requereix de més intensitat (alta freqüència setmanal de sessions) i té una previsió de durada més llarga. Un Psicoanalista és un professional format específicament per poder portar a terme Tractaments Psicoanalítics.

I si no sóc jo, sinó un fill o filla meva qui necessita ajuda?

En ocasions, no som nosaltres sinó algun membre de la nostra família qui necessita ajuda però, ja sigui perquè no té prou maduresa per adonar-se’n, perquè no ho expressa explícitament o perquè no pensa que tingui cap dificultat, no és capaç de demanar ajuda.

Els nens i els adolescents, com els adults, tenen diferents maneres d’expressar el seu malestar: algunes vegades poden comunicar-ho de forma molt coherent però d’altres la única manera que tenen de fer-ho és a través de la conducta, el rendiment acadèmic, el seu cos, l’alimentació, la manera de relacionar-se amb els altres o, fins i tot, provocant mal en els altres o en sí mateixos. En aquests casos, cal determinar quin tipus d’ajuda necessiten, si està més indicat un tractament individual i si les dificultats tenen a veure amb un funcionament familiar que requereix ser valorat.

Si començo un tractament, hauré de medicar-me?

Des del nostre punt de vista, el principal instrument que hem de fer servir per resoldre les dificultats amb les que podem trobar-nos són les nostres pròpies capacitats que ens permetin superar el problema que ens afecta. Aquesta feina pot requerir de l’ajuda d’un professional per poder enriquir o desbloquejar els recursos dels que ja disposem però que per algun motiu han quedat malmesos.

Moltes vegades no és necessari recorre al tractament farmacològic, però en determinades situacions la medicació pot servir-nos com un aliat quan la gravetat o les característiques del problema que patim no ens permet pensar, sentir o actuar de forma natural. En ocasions, el tractament farmacològic és necessari però sempre hauria d’estar al servei del tractament psicoterapèutic que ajudi al pacient a enfortir els seus recursos personals i que el permeti, amb el temps i en molts casos, poder abandonar definitivament la medicació.

Què pot aportar-me fer una consulta de valoració?

Poder consultar a un professional ofereix la possibilitat de rebre l’opinió d’un expert en relació al malestar que es pateix, als possibles motius d’aquest malestar, al tipus de tractament que pot ajudar-lo i a les conseqüències de no fer res al respecte.

A més a més, permet experimentar el tipus d’aproximació del professional en relació a les seves dificultats i descobrir en primera persona si té sentit i si creu que pot ajudar-lo. Una consulta d’aquest tipus acostuma a requerir més d’una visita.

Quant costa?

El preu d’una primera entrevista és de 60€ en entrevista individual. A partir d’aquesta visita, pacient i professional podran valorar els honoraris depenent de diferents factors com poden ser les possibilitats econòmiques del pacient o el tipus de tractament recomanat, entre altres.

Com puc saber que el professional que em tracta és competent?

A nivell formal i legal, tant els Psicòlegs Clínics com els Psiquiatres han d’estar col·legiats al seu col·legi oficial. En el cas dels Psicòlegs Clínics és el COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) i en el cas dels Psiquiatres és el COMB (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona).

Considerem que tenir una titulació i estar col·legiat es imprescindible, però més enllà de la titulació creiem que hi ha altres factors que determinaran si el professional que ens atén pot ajudar-nos. Ens referim a la relació interpersonal que es desenvolupa a partir del primer contacte entre pacient i professional: si la persona que ens atén ens desperta confiança, calidesa i capacitat de comprensió però a la vegada prou professionalitat i rigorositat. Aquests aspectes influiran de forma significativa en la relació terapèutica que comença a establir-se i en els resultats del tractament.