Imagen recerca i publicacionsAlguns membres i col·laboradors del centre han impulsat i impulsen projectes d’investigació sempre en l’esfera de les relacions humanes i amb l’objectiu de millorar la comprensió de com es produeixen aquestes i de prevenir les seves alteracions.

A continuació es detallen els projectes de recerca en els que han participat algun o més d’un dels professionals que integren el Centre Pi i Molist:

 
 
 

A. Projecte de grup de treball amb escoles bressol

L’objectiu d’observar, explorar les relacions entre infants i la gènesi de les primeres relacions grupals, tal i com es manifesten a l’escola bressol. Contempla una doble vessant:

 • Dimensió formativa: adreçada a professionals interessats en el treball de grup.
 • Dimensió preventiva:
  • Detecció precoç de relacions conflictives o de risc.
  • Proporcionar recursos als professionals per dur a terme aquesta funció.

B. Grup de recerca Senyals d’Alarma i Síndromes Prodròmics a la Esquizofrènia (SASPE)

En funcionament des del 1999. Investigador principal Jorge L. Tizón, entre els membres integrants del grup estan o han estat Jordi Artigue i Francesc Pareja. La major part dels projectes es van desenvolupar dins de la Unitat de Salut Mental de St. Martí Nord (ICS – Barcelona):

1. Senyals d’Alerta i símptomes prodròmics de l’esquizofrènia en una població assistencialment delimitada (Projecte SASPE: 02E/99). La Fundació Seny, va concedir a l’equip d’investigació una ajuda de 4 milions de pessetes (import màxim categoritzat) a la convocatòria de 1999 (projecte 02E/99). Projecte finalitzat. Publicacions: 22. Presentacions a Congressos Nacionals i Internacionals: 22.

2. Factors de risc en trastorns psicòtics: Disseny d’un instrument de detecció preventiva aplicable a la infància i l’adolescència. (Projecte LISMEP). La Fundació La Marató de TV3 concedeix una ajuda a la investigació per un import de 58.995€ (014510/2001). Publicacions: 15. Presentacions a Congressos Nacionals i Internacionals: 13.

3. Validació d’un instrument de detecció de factors de risc de salut mental a la infància i adolescència: Llistat d’Ítems en Salut Mental (LISMEN). Primera edició de l’Ajut pel desenvolupament de projectes de recerca. 2008. Convocat per : IDIAP Jordi Gol i US Recerca BCN (ICS). Atorguen una ajuda de dotació 3.000 €.

4. Mòduls de recerca per a professionals assistencials d’Atenció Primària de Barcelona. Convocatòria dels Mòduls de recerca per a professionals assistencials d’Atenció Primària de Barcelona. Convocatòria d’Octubre de 2008 a càrrec de la Unitat de Docència, Formació i Recerca de Barcelona. Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat (ICS). Acceptat el projecte: “Validació d’un instrument de detecció de factors de risc de salut mental a la infància i adolescència: Llistat d’Ítems en Salut Mental (LISMEN)”.  Investigador: Jordi Artigue Gómez. Dotació: 120 hores.

Les tasques d’investigació en aquest àmbit han donat lloc a tres tesis doctorals:

 • 2012 – Tesis presentada per Jordi Artigue i titulada: Validación de un instrumento de detección de factores de riesgo de salud mental en la infancia y adolescencia: Listado de Ítems en Salud Mental (LISMEN), dirigida per Jorge L. Tizón i Manel Salamero.  Universitat Ramón Llull, Facultat de Psicologia i C.E i E. – Blanquerna.
 • 2012 – Tesis presentada por Yanet Quijada i titulada: Attachment styles and psychosis : impact on treatment outcome in the early phases of psychosis / Yanet Quijada; dirigida por Neus Barrantes-Vidal i Jorge L. Tizón. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Psicologia.
 • 2014 – Tesis presentada per Noemí Morales i titulada: Detección precoz en los trastornos psicóticos: Una comparación de las características sociodemográficas y clínicas entre dos grupos diagnósticos clínicamente diferenciados, dirigida per Victor Cabré y Jorge L. Tizón. Universitat Ramón Llull, Facultat de Psicologia i C.E i E. – Blanquerna.

C. Grup de recerca Parella i Família (GRPF):

Actualment Jordi Artigue Gómez és membre d’aquest grup, que està adscrit a la Facultat de Psicologia i C.E. i E. – Blanquerna. Universitat Ramón Llul

Publicacions:

Es detallen a continuació les publicacions que han realitzat algun dels components del servei:

 1. Tizón JL, Parra B, Artigue J, Ferrando J, Catalá L, Sorribes M, Pareja F, Perez C. Hijos de pacientes con psicosis en el Proyecto SASPE: Investigar para cuidar un futuro comprometido. Archivos de Psiquiatría 2006;69(1): 47-68.  (PDF)
 1. Tizón JL, Lemos J, Vallina J, Farriols N, Palma C, Artigue J. Early interventions in schizophrenic disorders: Some iberic experiences. Acta Psychiatrica Scandinavica. (Supplementum) 2006: 431 (114): 30-31.
 1. Tizón JL, Ferrando J, Parés A, Artigue J, Parra B, Pérez C. Los trastornos esquizofrénicos en la atención primaria a la salud mental. Aten Primaria. 2007;39(3):61-7.  (PDF)
 1. Artigue J, Tizón JL, Parra B.(2008) Risk Factors for Psychoses: Their Detection with LISMEN (Mental Health Items List for Preschool and School Ages). Infant Mental Health Journal, 29(3A), No. 54.
 1. Tizón JL, Artigue J, Parra B, Sorribes M, Ferrando J, Pérez C, Pareja F, Gomá M, Marzari B. Factores de riesgo para padecer trastornos psicóticos: ¿Es posible realizar una detección preventiva?. Clínica y Salud. 2008;19(1): 27-58.  (PDF)
 1. Tizón JL, Ferrando J, Artigue J, Parra B, Parés A, Gomá M, Pérez C, Pareja F, Sorribes M, Marzari B, Quijada Y, Catalá L. Neighborhood differences in psychoses: Prevalence of psychotic disorders in two socially-differentiated metropolitan areas of Barcelona. [Schizophrenia Research]. 2009;112(1-3): [143-148].  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19411159
 1. Artigue J. EAPPP team: main clinical objectives after two years of experience. Psychosis 2009: Vol 1 (S1): 107. (ISSN 1752-2439). (PDF)
 1. Tizón JL, Artigue J, Quijada Y, Parra B, Oriol A. Prevention in Mental Health: The EAPPP (Patient’s at Risk of Psychosis Early attention Team): Two years experience in Barcelona. (S.31). Psychosis. 2009;1(S1):S107-108. (PDF)
 1. Tizón JL, Ferrando J, Artigue J, Parra B, Parés A, Gomá M, Pérez C, Pareja F, Sorribes M, Marzari B, Quijada Y, Catalá L. Psicosis y diferencias sociales: Comparando la prevalencia de las psicosis en dos medios urbanos difrenciados. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2010; 30(106):193-218.  (PDF)
 2. Quijada Y, Tizón JL, Artigue J, Parra B. At-Risk Mental State (ARMS) detection in a Community Service Center for Early Attention to Psychosis in Barcelona. Early Intervention in Psychiatry. 2010; 4: 257-262.  (PDF)
 3. Tizón JL, Artigue J, Quijada Y, Oriol A, Parra B. (2011). A psychological and communitarian approach to treating early psychoses: A service description with some initial findings. Psychosis: 3(2): 126-132.  (PDF)
 4. Quijada, Y., Tizón, JL., Artigue, J., Kwapil, TR. y Barrantes-Vidal, N. (2012). Attachment style predicts 6-month improvement in psychoticism in persons with at-risk mental states for psychosis. Early Intervention in Psychiatry, 6(4): 442-449. Citado en Pubmed: PMID: 22329845. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22329845
 5. Morales, N,. Tizón, JL,. Cabré, V. y Artigue, J. (2012). Estudio de la calidad de vida en pacientes con psicosis incipiente. Rev. Asoc. Esp. Neuropisq, 32(116): 723-738.  (PDF)
 6. Manzano, A., Oriol, A, Artigue, J., Martínez, M., Gassó, JM., Franquesa, A., López, S. y Tizón, JL. (2012). Taller de sensibilització en salut mental: una experiència de prevenció amb adolescents. Àmbits de Psicopedagogia, 36: 50-53.
 7. Artigue, J. (2013). El Lismen: un cuestionario para explorar los factores de riesgo en salud mental. Temas de Psicoanálisis, 5: 1-21. (PDF)
 8. Artigue, J., Manzano, A., Oriol, A., Martínez, M., Gassó, JM., Franquesa, A., López, S. y Tizón, JL. (2013). Taller de sensibilización en salud mental: una experiencia de prevención con adolescentes. Cuadernos de Psiquiatria del niño y del adolescente, 55, pp 31-36. (PDF)
 9. Artigue J, Tizón JL. (2014). Una revisión sobre los factores de riesgo en la infancia para la esquizofrenia y los trastornos mentales graves del adulto. Aten Primaria, 46(7): 336-356.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656713003077
 10. Tizón, JL., Morales, N., Artigue, J., Quijada, Y., Pérez, C., Pareja, F. y Salamero, M. (2014). Delusional disorders: Prevalence in two socially differentiated neighbourhoods of Barcelona. Psychosis, 6(2): 107-116.http://dx.doi.org/10.1080/17522439.2013.773364
 11. Artigue, J., Tizón, J., Salamero, M. (2016). Reliability and Validity of the List of Mental Health Items (LISMEN), Schizophr. Res. 176 pp. 423-430.
  http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2016.04.048
 12. Artigue, J. (2016). La prevenció de la psicosi en l’adolescència.AFIN, 82:1-10. http://ddd.uab.cat/pub/afin/afinCAT/afin_a2016m4n82.pdf
 13. Maspons, G., Carreño, A., Fornells, C., Pérez, M. y Artigue, J. 2016. El llenguatge i la maduració emocional. Com ho treballem en grup?. Xarxa. Psicopatología i salut mental del nen i de l’adolescent, 27:39-48
 14. Artigue, J. (2016). TDAH: Dèficit o falta d’atenció?. Infància: educar de 0 a 6 anys, (158), 33-42.
 15. Hoekzema, E., Barba-Müller, E., Pozzobon, C., Picado, M., Lucco, F., García-García, D., … Vilarroya, O. (2016). Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure. Nature Neuroscience. https://doi.org/10.1038/nn.4458