Imatge Acompañaments terapéuticsObjectiu:

Oferir un format terapéutic de més proximitat que s’integri en la vida quotidiana del pacient i la seva família, i que de manera integrada amb l’equip terapèutic, faci funcions de contenció, acompanyament, generi nous impulsos,  i sigui un element rehabilitador de les capacitats de socialització i integració de la persona.

 
 
 

Mètode:

D’acord amb l’equip terapèutic que tracta el pacient i a demanda d’aquest o de la família es fa una intervenció intensiva de caire individual, emmarcada dins la vida quotidiana del pacient en la que l’acompanyament terapèutic:

  • Afavoreix la vinculació als serveis terapèutics.
  • Funciona com a porta d’accés del pacient a tots els serveis disponibles a la comunitat que li puguin ser útils.
  • Acompanya en l’organització del temps i de l’autocura de la persona, afavorint l’autonomia i les capacitats personals.
  • Fomenta el contacte social i la participació en espais de relació de la persona.
  • Actua com a mediador en conflictes familiars entorn a la vida domèstica sempre amb el suport de l’equip terapèutic.

Els professionals que en el nostre equip duen a terme els acompanyaments terapèutics són la Infermera i la Treballadora Social.