ERIraos | ARBB | Lismen

 
Pel desenvolupament d’una correcta atenció a les persones en risc de psicosi cal dotar-nos d’instruments objectivables que ens ajudin a la detecció de símptomes que poden no aparèixer en una exploració inicial. Sovint la persona viu el seu estat amb inseguretat i por i li és difícil confiar en uns professionals que acaba de conèixer, a no ser que la immediatesa de la crisi psicòtica faci evident la simptomatologia prodròmica.

En aquest sentit la utilització d’instruments de detecció de base categorial, utilitzant els criteris establerts en les classificacions diagnòstiques a l’ús queden sovint limitats, encara que siguin útils des d’un punt de vista de comunicació entre professionals.

L’experiència demostra que és mes útil la utilització d’instruments de detecció de símptomes bàsics. Existeixen múltiples però a continuació presentem alguns desenvolupats per membres de l’equip en col·laboració amb professionals dels diferents serveis a on han treballat i, posteriorment, l’enllaç per conèixer altres utilitzats habitualment en aquest servei i en el nostre entorn:

ERIraos:

És un instrument a utilitzar a ser possible en dos fases. En una primera fase pels professionals que estan en contacte amb la persona en el seu entorn habitual, escola, feina i família, o sigui, educadors, metges i infermeres i professionals de serveis socials. En una segona fase els professionals dels equips especialitzats en la detecció i tractament del trastorn.

Qüestionari ERIraos: la seva utilització és lliure. Si contacteu amb nosaltres us podem facilitar una versió en word per incloure els logos de la vostra entitat.

–  Base de dades ERIraos:

SI US DESCARREGUEU AQUEST MATERIAL I DECIDIU UTILITZAR-HO US AGRAIRÍEM QUE COL·LABORÉSSIU AMB L’EQUIP CREADOR EN LA SEVA ACTUALITZACIÓ I MILLORA ENVIANT, DE FORMA ANÒNIMA, LES RESPOSTES OBTINGUDES. Per aquesta feina us facilitem una base de dades. 

–  Presentació ERIraos

ARBB:

És una escala per utilitzar a nivell pediàtric que mesura el retraïment de la relació en els primers moments de vida, entre els 2 i els 24 mesos.

La seva utilitat està demostrada per a la detecció precoç de les alteracions dels vincles. Trobareu més informació al material que acompanya a aquesta escala:

Escala ARBB
Presentació ARBB
Article Matthey, Guedeney, Starakis y Barnett

LISMEN (Llistat d’Ítems en Salut Mental):

És un instrument de detecció d’esdeveniments biogràfics que poden ser considerats com a factors de risc i, per tant, indicadors de la possibilitat de desenvolupar trastorns mentals greus. La informació detallada es troba en aquesta web en l’apartat que porta el seu nom.

Altres: Enllaços d’interès:

En la detecció dels símptomes bàsics, en el servei de Prevenció en Salut Mental, els professionals que hi treballem, utilitzem amb bons resultats la entrevista SIPS/SOPS (Structured Interview for Prodromal Syndromes) de McGlashan, Miller, Woods et al., 2001. Traduïda al castellà per Lemos y Vallina al 2003. Disponible a la web del Programa de Prevención de Psicosis de Cantabria
(http://www.p3-info.es).

En altres serveis i equips també és freqüent la utilització de l’entrevista CAARMS (Comprehensive Assessment of At Risk Mental Status), que es pot trobar a: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/publicaciones/Datos/433/pdf/4-CAARMS.pdf