Enllaços d’interès general:

Associació Catalana de Familiars i Malalts d’Esquizofrènia: http://www.acfames.org/

Associació Catalana d’Atenció Precoç: http://www.acap.cat

Associació Catalana de Professionals de Salut Mental de Catalunya – AEN: http://www.acpsm-aen.cat/

Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP) http://www.psicoterapeuta.org/

Associació Pro Salut Mental de Catalunya ADEMM  http://www.ademm-usm.cat/

Colección de Psicopatología y Psicoterapia de la Psicosis – 3P – Herder: http://www.herdereditorial.com/3p

BPA · British Psychoanalytic Association  http://www.psychoanalysis-bpa.org/

Col•legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB): http://www.comb.cat/

Col•legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB):  http://www.coib.cat  

Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC): http://www.copc.cat

Col•legi Oficial de Treball Social de Catalunya  http://www.tscat.org/

Col•legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) http://www.ceesc.es/

FCCSM · Fundació Congrés Català de Salut Mental  http://www.fccsm.net/

FETB · Fundació Eulàlia Torras de Beà  http://www.fetb.org/

Fundació Orienta  http://www.fundacioorienta.com/

Fundació Vidal i Barraquer  http://www.fvb.cat/

Grup de recerca de parella i familia http://www.grpf.eu

IPA · International Psychoanalytical Association  http://www.ipa.org.uk/

iPsi  http://www.centreipsi.com/

Observatori de Salut Mental Comunitària de Catalunya http://www.osamcat.cat/cat/index.htm

OMS – Mental health  http://www.who.int/topics/mental_health/es/

Parc Sanitari Sant Joan de Déu  http://www.pssjd.org/

Salut Mental Catalunya www.salutmental.org/

Sant Pere Claver · Fundació Sanitària   http://www.fhspereclaver.org/

Sección Española de la Asociación Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional  (IARPP)   http://www.psicoterapiarelacional.es/

SEPYPNA · Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente http://www.sepypna.com/

Societat Catalana d’Infermeria en Salut Mental  http://www.ascisam.cat/

Societat Espanyola de Psicoanàlisi   http://www.socespsi.org/

Enllaços específics sobre prevenció en psicosi:

Programa de Prevención de Psicosis P-3 (Cantabria) www.p3-info.es/

Calgary Early Psychosis Treatment Service http://www.calgaryhealthregion.ca/

Early Psychosis Intervention (EPI) – http://www.hopevancouver.com/

Early Psychosis Prevention and Intervention Centre (EPPIC) – http://www.eppic.org.au/

Early Intervention in Psychosis (TIPS) – http://www.tips-info.com/

Early Intervention in Psychosis – http://www.iris-initiative.org.uk/

Early Psychosis Intervention – http://www.cmha.ca/

Early Intervention in Psychosis Service in Canterbury – http://www.cdhb.govt.nz/totara

Fundación para la investigación y tratamiento de la esquizofrenia y otras psicosis  www.cursoesquizofrenia.com/

International Early Psychosis Association – http://www.iepa.org.au

ISPS – International Society for Psychological and Social approaches to psychosis www.isps.org/

Prevention and Early Intervention Program for Psychoses (PEPP) – http://www.pepp.ca/