Imatge grupsLa història ens recorda que abans de descobriments com el foc o la roda l’home ja vivia en grup. Des de la primera infància necessitem del grup, ser mirats, respectats i estimats pel grup natural que ens envolta. A la vegada que voldríem mantenir la distància adequada per poder diferenciar-nos i individualitzar-nos.

A la teràpia grupal cobra especial rellevància aquesta dimensió social de la persona. L’espai grupal és un espai de trobada, de respecte, a on s’exposen i s’integren opinions i vivències, personals i dels altres. D’aquets intercanvi es pot generar esperança, reduir les ansietats i promoure l’autoestima.

Entenem la teràpia grupal com un espai per experimentar i explorar les dimensions emocionals, cognitives, relacionals i cercar conjuntament noves estratègies per afrontar-les en un marc relacional que facilita encarar problemes, patiments i molèsties que s’han gestat precisament en espais relacionals.

Algunes de les activitats grupals que es fan actualment en el centre son:

 1. Grups assistencials:
  • Grups de Psicoteràpia.
  • Grups terapèutics dirigits a familiars de pacients amb trastorns greus.
  • Teràpies de família i de parella.
 2. Grups de formació continuada:
  Espai de reflexió grupal sobre les experiències clíniques i grupals. Metodologia d’aprenentatge a partir de l’experiència.
 3. Recerca:
  Projecte de grup de treball amb escoles bressol . L’objectiu d’observar, explorar les relacions entre infants i la gènesi de les primeres relacions grupals, tal i com es manifesten a l’escola bressol. Contempla una doble vessant:
  • Dimensió formativa: adreçada a professionals interessats en el treball de grup.
  • Dimensió preventiva:
   • Detecció precoç de relacions conflictives o de risc.
   • Proporcionar recursos als professionals per dur a terme aquesta funció.