Imagen Lismen Factors de RiscLa detecció de factors de risc son una peça clau en la prevenció dels trastorns de salut mental. Com ja és conegut l’estructuració de l’aparell psíquic és fruit de les interaccions entre la genètica i el medi ambient, per aquest motiu, les experiències relacionals en la infància condicionen el desenvolupament neurològic i emocional del nen . Existeixen esdeveniments vitals que poden ser considerats de risc per a la salut mental d’un nen, com per exemple, els problemes obstètrics o situacions de maltractament. S’ha demostrat que l’acumulació d’aquestes circumstàncies generen una trajectòria de vida alterada que fa més vulnerables a les persones davant la possibilitat de patir un trastorn mental.

El LISMEN és un llistat d’ítems en salut mental basat en la bibliografia científica nacional i internacional sobre factors de risc. La informació que demana és accessible per a professionals no especialitzats en salut mental i es pot utilitzar en serveis de salut comunitaris com els de pediatria, medicina de família, centres educatius i de serveis socials.

El LISMEN és un qüestionari que va ser desenvolupat en un grup de recerca sobre signes d’alerta i signes precoços de l’esquizofrènia (SASPE) pertanyent a l’Institut Català de la Salut, a Barcelona,  l’investigador principal de la qual era el Dr Jorge L. Tizón. Explora els esdeveniments vitals, la biografia de les persones, per exemple, si hi ha separacions de les figures paternes, o funcions maternals i paternals empobrides, o mare amb depressió. Explora la presència o absència de factors de risc, incloent també comportaments que, ens suggereixin que pot haver-hi una alteració en el vincle o de la relació i, per tant, en el procés d’estructuració del self.

Té com a finalitats:

 1. La recollida i sistematització d’informació sobre factors de risc.
 2. La detecció de factors que, agrupats, puguin actuar com indicadors de la possibilitat de patir trastorns de salut mental en l’adolescència i/o edat adulta
 3. Sensibilitzar als professionals sobre la importància de la detecció precoç.

La seva construcció s’ha basat en:

 1. Bibliografia internacional i nacional sobre factores de risc en trastorns mentals, en especial en els denominats trastorns mentals severs.
 2. Factors de risc ja utilitzats en el  Protocol d’Activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica (Amigo et al., 1999; Tizón et al., 2008).
 3. Factors identificats i publicats al llibre: Protocolos i programas elementales para la atención primaria a la salud mental (Tizón, San-José y Nadal, 1997).
 4. Factors incorporats pels autors des de l’experiència clínica en el diagnòstic i tractament de nens en estats de risc (Tizón, Artigue, Gomà, Parra y Marzari, 2004).

Del procés d’elaboració d’aquest instrument podeu obtenir més informació de la tesis doctoral: Lismen: Tesis doctoral.pdf. En aquesta també podeu consultar les referències bibliogràfiques citades.

Aquest instrument té forma de qüestionari que s’omple en entrevista familiar amb el pacient ja que recopila dades fins a l’adolescència, però en les relatives a la gestació, part i primera infància habitualment el pacient no recorda la informació. Els factors de risc segueixen una temporalitat biogràfica segons quatre etapes: de 0 a 2 anys, de 3 a 5, de 6 a 11 i de 12 a 17, seguint els cicles educatius actuals. Hi ha ítems o factors que només es refereixen al primer any de vida, per exemple, diferències a la lactància entre germans i altres que es mantenen al llarg de les quatre etapes descrites: vòmits freqüents i/o rebuig a la alimentació. Per a cada ítem o factor s’ha de senyalar si està present, si està absent o si no es pot respondre per manca d’informació

Els estudis de validació estadística explicats a la tesi van mostrar que entre el grup de persones estudiat, amb trastorn esquizofrènic diagnosticat, i el grup de persones “normals”, sense diagnòstic en salut mental, hi havia diferències significatives i, en concret, que acumulaven, com a mínim 10 factors de risc a la seva vida. D’aquest fet, a la tesi doctoral, es va concloure que qualsevol nen o nena o adolescent que pateixi un número de factors de risc per sobre d’aquesta xifra hauria de tenir un seguiment preventiu donat que segons el seu entorn i les seves capacitats de resiliència podria desenvolupar algun tipus de trastorn en salut mental. En alguns casos s’ha de valorar la necessitat d’alguna modalitat de tractament psicoterapèutic.

Sobre el qüestionari en sí, el significat de cada ítem i la seva forma d’aplicació en podeu consultar el següent material:

Qüestionaris LISMEN: al primer full de cada qüestionari hi ha unes instruccions bàsiques d’aplicació:

 

SI US DESCARREGUEU AQUEST MATERIAL I DECIDIU UTILITZAR-HO US AGRAIRÍEM QUE COL·LABORÉSSIU AMB L’EQUIP CREADOR DEL LISMEN EN LA SEVA ACTUALITZACIÓ I MILLORA ENVIANT, DE FORMA ANÒNIMA, LES RESPOSTES OBTINGUDES. Nosaltres les incorporarem a les nostres bases de dades generals. Per aquesta feina us facilitem una base de dades. 

  LISMEN, Base de Dades - Excel

També es poden consultar els següents treballs, articles i videos:

 1. LISMEN - Resum.pdf
 2. Tizón JL, Artigue J, Parra B, Sorribes M, Ferrando J, Pérez C, Pareja F, Gomá M, Marzari B. Factores de riesgo para padecer trastornos psicóticos: ¿Es posible realizar una detección preventiva?. Clínica y Salud. 2008;19(1): 27-58.  (PDF)
 3. Artigue, J. (2013). El Lismen: un cuestionario para explorar los factores de riesgo en salud mental. Temas de Psicoanálisis, 5: 1-21. www.temasdepsicoanalisis.org/wp-content/uploads/2013/01/Pdf-Jordi-Artigue1.pdf
 4. Artigue J, Tizón JL. (2014). Una revisión sobre los factores de riesgo en la infancia para la esquizofrenia y los trastornos mentales graves del adulto. Aten Primaria, 46(7): 336-356. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656713003077
 5. Conferència – Sessió Clínica: El Llistat d’Ítems en Salut MEntal (LISMEN), un instrument d’exploració i detecció del risc d’alteració dels vincles a la infància i a l’adolescència”. (25/3/2015): http://canaltv.copc.cat/home/conferencia-sessio-clinica-el-llistat-d-items.html
 6. Artigue, J., Tizón, J., Salamero, M. (2016). Reliability and Validity of the List of Mental Health Items (LISMEN), Schizophr. Res. 176 pp. 423-430. http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2016.04.048