Imatge adultsAl llarg de la vida estem sotmesos a situacions vitals canviants, imprevistes, enriquidores o decebedores, que ens omplen de felicitat o que ens generen malestar, frustració, ansietat. Com éssers humans la nostra psique és una realitat complexa marcada per les nostres vivències i emocions, per la nostra salut física i per la nostra capacitat de relació amb els altres.

A la vida adulta la possible afectació té conseqüències no només per a la persona sinó també pels que li envolten i, malauradament, cada vegada més freqüentment  a nivell laboral. Des d’aquesta realitat es fa necessari el diagnòstic precoç de les primeres manifestacions d’un possible trastorn. Avui en dia ja sabem com influeixen determinades situacions vitals com a generadores de risc de patir una determinada alteració psicològica.

És important, per una correcta valoració, tenir present el món intern de la persona, com s’estructura i com organitza les seves capacitats de resistència i resiliència front als factors estressants, ja siguin interns o externs.

A nivell de tractament cal aprofundir en el coneixement de la realitat individual i social per adaptar-se a les seves necessitats, implícites i explícites. En ocasions les circumstàncies fan recomanable la col·laboració i la vinculació de la família en l’abordatge terapèutic, sempre respectant l’opinió i intimitat de la persona.