Imatge InvestigacióEls projectes d’investigació que es detallen a continuació van ser elaborats i portats a terme per diferents professionals que van constituir al 1999 el grup de recerca Senyals d’Alarma i Síndromes Prodròmics a la Esquizofrènia (SASPE), dins de la Unitat de Salut Mental de St. Martí Nord (ICS – Barcelona). En aquest grup estava un dels que integren ara aquest servei i els projectes desenvolupats son els que van aportar el cos teòric i de pràctica assistencial necessari per dissenyar aquesta forma de treball en la detecció i assistència a persones en risc de psicosi.

1. Senyals d’Alerta i símptomes prodròmics de l’esquizofrènia en una població assistencialment delimitada (Projecte SASPE: 02E/99).

La Fundació Seny, després del concurs i avaluació a càrrec de la Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica de Catalunya, Centro Col·laborador de la Organització Mundial de la Salut, concedeix a l equipo de investigació dirigit por Jorge L. Tizón (J. Artigue membre de l’equip) una ajuda a la investigació de 4 milions de pessetes (import màxim categoritzat) a la convocatòria de 1999 (projecte 02E/99). Projecte finalitzat. Publicacions: 22. Presentacions a Congressos Nacionals i Internacionals: 22.

2. Factors de risc en trastorns psicòtics: Disseny d’un instrument de detecció preventiva aplicable a la infància i l’adolescència. (Projecte LISMEP)

La Fundació La Marató de TV3, després de l’avaluació a càrrec de l’Agencia Nacional d’Avaluació i Prospectiva i de la seva pròpia Comissió Assessora,  el 29 de octubre del 2001, concedeix al projecte d’investigació, dirigit per Jorge L. Tizón (J.Artigue membre de l’equip), una ajuda a la investigació per un import de 58.995€ (014510/2001). Publicacions: 15. Presentacions a Congressos Nacionals i Internacionals: 13.

3. Validació d’un instrument de detecció de factors de risc de salut mental a la infància i adolescència: Llistat d’Ítems en Salut Mental (LISMEN)

Primera edició de l’Ajut pel desenvolupament de projectes de recerca. 2008. Convocat per : IDIAP Jordi Gol i US Recerca BCN (ICS). Atorguen el 22 de Febrer de 2008, un dels tres ajuts convocats al projecte: “Validació d’un instrument de detecció de factors de risc de salut mental a la infància i adolescència: Llistat d’Ítems en Salut Mental (LISMEN)”. IP: Jorge L. Tizón. Co-investigador: Jordi Artigue. Dotació 3.000 €.

4. Mòduls de recerca per a professionals assistencials d’Atenció Primària de Barcelona.

Convocatòria dels Mòduls de recerca per a professionals assistencials d’Atenció Primària de Barcelona. Convocatòria d’Octubre de 2008 a càrrec de la Unitat de Docència, Formació i Recerca de Barcelona. Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat (ICS). Acceptat el 15-12-2008, el projecte: “Validació d’un instrument de detecció de factors de risc de salut mental a la infància i adolescència: Llistat d’Ítems en Salut Mental (LISMEN)”.  Investigador: Jordi Artigue Gómez. Dotació: 120 hores.

Les tasques d’investigació en aquest àmbit han donat lloc a tres tesis doctorals:

2012 – Tesis presentada per Jordi Artigue i titulada: Validación de un instrumento de detección de factores de riesgo de salud mental en la infancia y adolescencia: Listado de Ítems en Salud Mental (LISMEN), dirigida per Jorge L. Tizón i Manel Salamero.  Universitat Ramón Llull, Facultat de Psicologia i C.E i E. – Blanquerna.

2012 – Tesis presentada por Yanet Quijada i titulada: Attachment styles and psychosis : impact on treatment outcome in the early phases of psychosis / Yanet Quijada; dirigida por Neus Barrantes-Vidal i Jorge L. Tizón. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Psicologia.

2014 – Tesis presentada per Noemí Morales i titulada: Detección precoz en los trastornos psicóticos: Una comparación de las características sociodemográficas y clínicas entre dos grupos diagnósticos clínicamente diferenciados, dirigida per Victor Cabré y Jorge L. Tizón. Universitat Ramón Llull, Facultat de Psicologia i C.E i E. – Blanquerna.

Actualment Jordi Artigue és membre del grup de recerca Parella i Família (GRPF) de la Facultat de Psicologia i C.E. i E. – Blanquerna. Universitat Ramón Llull.